Aadressotsing, teekonna arvutamine, aluskaart - Regio API teenuste kaudu

Regio API on kaugühenduse rakendusliides, mille abil päritakse ja edastatakse Regio andmebaasis olevaid andmeid üle interneti.

Regio API teenused on hea võimalus kasutada pikaajalise kogemusega kaardifirma ruumiandmeid ja teadmisi, integreerides sobilik lahendus oma töövoogu või rakendusse. Regio ruumiandmebaas on kõige täpsem ja ajakohasem andmebaas Eesti ala kohta, mida uuendame igapäevaselt.

Regio API teenuseid on võimalik klientide vajaduste järgi kohandada.

Pakume ka tuge teenuste integreerimisel või soovi korral komplektsete kaardirakenduste arendust.
Kaardirakenduste kohta leiad rohkem infot siit: https://pood.regio.ee/komplektsed-kaardirakendused

API teenuste kasutusvõimalused

Mõningaid näiteid võimalustest, kus teenuseid kasutada:

AADRESSID

API-teenusena pakume ligipääsu Regio igakuiselt uuenevale aadressandmebaasile. Teenust saab enda rakendusse, kodulehele või mujale kasutusele võtta täpselt nii, nagu vaja. Regio aadressiotsing tagastab soovi korral lisaks kehtivatele aadressidele ka kehtetuid ning aegunud aadresse. Muu hulgas sisaldavad aadressandmed ka talunimesid, korterinumbreid ning sihtnumbreid (postiindeksid).

Geokodeerimine

Geokodeerimise (Geocode) teenus võimaldab leida tekstiotsinguga täismahus aadressi teksti kujul (ka koos koordinaatidega), ühtlasi ka veenduda sisestatava aadressi korrektsuses.

Soovi korral on võimalik otsida ka kehtetuid aadresse.

Pöördgeokodeerimine

Pöördgeokodeerimisel (Reverse geocode) leitakse asukohakoordinaatidele vastav täismahus aadress teksti kujul. Näiteks võib pöördgeokodeerimisest abi olla siis, kui on vaja teada positsioneerimise tulemusena saadud asukohakoordinaatidele vastavat lähimat aadressi.

Kohanimeloend

Kohanimeloendi ehk geograafilise leksikoni (Gazetteer) abil saab hierarhilisest aadresssüsteemist välja sõeluda korrektse tekstilise aadressi, alustades üldisemast: riik, maakond, vald, asula/alevik kuni korteri numbrini välja. Gazetteer võimaldab väljundina anda ka rohkem kui ühe aadressi, näiteks on võimalik välja sõeluda kõik aadressid ühes linnaosas.

Gazetteeri poolt väljastatavad andmed sisaldavad ka aadressi muutmise ajalugu.

LOGISTIKAÜLESANNETE LAHENDAMINE

Regio andmetel põhinev teekonna leidmine (Routing, Directions) kliendi tarkvaras ja veebirakenduses.

Teekonnaarvutuse algoritm võtab arvesse:

Teekonnaarvutus

Teekonna leidmine kahe ja enama punkti vahel, koos teekonna juhistega eesti või inglise keeles.

Teekonna optimeerimine

Teekonna optimeerimine võimaldab leida kiireima või lühima teekonna mitmete asukohapunktide vahel (ingl k Traveling Salesman Problem).

Kaugusmaatriks

Kaugusmaatriks (ingl k Distance matrix) on erinevate lähte- ning sihtpunktide vaheliste kauguste tabel, milles kaugused on mõõdetud mööda teed.

ALUSKAARDID

TÄPSEIM JA AJAKOHASEIM EESTI KAART

API teenuse kaudu uueneb kasutatavas tarkvaras või veebirakenduses kaart automaatselt. Valida on erinevate raster- ja vektorkaartide vahel.

Rasterkaardid

Rasterkaardi kaarditükid (ingl k map tiles) on Regio poolt eelgenereeritud. Võimalik on valida mitme erineva koordinaatsüsteemi vahel.

Valikus on WMS (Web Map Service) ja TMS (Tile Map Service):

Vektorkaardid

Vektorkaarti saab täiendada animatsioonide jm visualiseeringutega. Vektorkaarti on võimalik keerata-pöörata (nt sõidusuunas vaadata) ja ka kolmemõõtmeliselt (3D) kuvada. Lisaks saab muuta kaardi kujundust (värve, esitusviisi). Vektorkaardi kuvamiskiirus sõltub graafikakaardist.

Vektorkaart kuvatakse ekraanil kasutaja poolt ette antud parameetrite (nähtav kaardiala ehk bounding box, soovitud kihid jm) alusel, sealjuures päritakse kaardiandmed serverist uuesti vastavalt kaardiala nihutamisele või sisse-välja suumimisele.

HUVIOBJEKTID

Kui soovite kaardil kujutada pangaautomaate, kaupluseid, tanklaid või hoopis vaatamisväärsuseid, siis vajad huvipunktide andmestikku (ingl k Points of Interest). Regio huviobjektide andmestik sisaldab üle 150 erinevasse kategooriasse kuuluvate objektide infot, sealhulgas näiteks autopesulad, lasteaiad, toidupoed ja muuseumid.

Regio API teenused ühendavad endas 30 aastat kogemust kaartide ja ruumiandmetega ning 15 aastat tarkvaraarenduses.

Küsi pakkumist!

Täiendava info või pakkumise saamiseks palun võta meiega ühendust.